ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย I-Shou

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อนาคตอยู่ในกำมือคุณ

มหาวิทยาลัย I-Shou มีการสอนที่คุณภาพสูงและมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย
โครงการรับประกันการจ้างงาน
โครงการการแลกเปลี่ยน
คอร์สเรียนภาษาจีน
ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสาขาวิชา
ความยืดหยุ่นในการโอนหน่วยกิต
การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ
คอร์สเรียนภาษาจีน
การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ศูนย์ภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนที่เข้มข้นและหลากหลาย

เป็นคลาสการสอนขนาดเล็กเพื่อให้อาจารย์และนักศีกษามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

การเดินทางเพื่อสำรวจค้นคว้าวัฒนธรรมไต้หวัน

ชีวิตในมหาวิยาลัย

สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมและดีที่สุดสำหรับนักศึกษา

อาหารที่หลากหลายให้เลือกสรร

มีร้านอาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งร้านอาหารตะวันตกมากกว่า20แห่งให้เลือกทั้งในวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตการแพทย์

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศีกษามีหลากหลายประเภท เช่น ห้องพักสำหรับนักเรียน 2, 3 หรือ 4 คนให้เลือก หอพักนานาชาติมีบริการดูแลทำความสะอาด, โรงยิม, และบริการจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆที่คล้ายคลึงกับโรงแรม

กิจกรรมนันทนาการ

นักศีกษาสามารถเข้าร่วมชมรมต่างๆ และสามารถใช้สนามกรีฑรา,โรงยิม,สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ, สนามวอลเลย์บอล,สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล ฯลฯ

สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ติดกับศูนย์กลางความบันเทิงE-DA World ประกอบไปด้วย โรงแรมระดับ5ดาว, ศูนย์การค้า, และสวนสนุก

กิจกรรมนันทนาการ

นักศีกษาสามารถเข้าร่วมชมรมต่างๆ และสามารถใช้สนามกรีฑรา,โรงยิม,สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ, สนามวอลเลย์บอล,สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล ฯลฯ

การคมนาคมที่แสนสะดวก

มีบริการรถรับส่งหลายรอบทุกวันไป-กลับจากตัวเมืองเกาสงทั้งวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตการแพทย์

ประสบการณ์ของนักศึกษา

แซน จากประเทศไทย จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย I-Shou

การเข้ารับสมัครและการศึกษา

ภาคเรียน

สามารถเลือกภาคเรียนได้ 2 ช่วงเวลาคือ Fall (กันยายน) หรือ Spring(กุมภาพันธ์)

โปรแกรม

ไม่ว่าจะหลักสูตร 2 วิชาเอก,หลักสูตรปริญญาคู่, วิชาโท, หรือวิชาเอกเดี่ยวล้วนแต่ให้นักศึกษาได้เลือกอย่างอิสระ

คณะ

มีทั้งหมด 9 คณะ และ 65 สาขา

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติมีทั้งหมด 7 สาขา

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่มีความหลากหลายมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นฐานทางด้านวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราห์ ระบบความคิดแบบประชาธิปไตย พื้นฐานทางศิลปศาสตร์ และสมรรถภาพทางร่ายกายบนพื้นฐานความจริง

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแผนการเรียน ขึ้นอยู่กับความสนใจและศักยภาพของตน หน่วยกิตสามารถโอนย้ายได้ เพราะฉนั้นการเรียนทุกวิชาจะไม่เสียเปล่า สหวิทยาการถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในระยะยาว

Plentiful Resources

ISU has established an international and friendly environment equipped with abundant library resources and facilities. 

Multimedia
Center

Metal Materials Development Center

Display
Lab

Expensive Instrument
Center

Electronic Packaging
Lab

Engineering Research
Center

การแนะแนวและการให้คําปรึกษาด้านอาชีพ

0 +
พันธมิตรความร่วมมือทั้งทางอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย

ประกอบไปด้วยด้านเทคโนโลยี, อิเล็กทรอนิกส์, บริการด้านการแพทย์, เหล็กกล้า, รวมไปจนถึงสิ่งอุปโภคบริโภค,ห้างสรรพสินค้า,โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ

ศูนย์พัฒนาอาชีพให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาดูงานฝึกงานและทำงานในไต้หวันหลังจากสำเร็จการศึกษา

เครือข่ายทั่วโลก

0 +
โรงเรียนในเครือนานาชาติทั่วโลก

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

Mr. Mark Lin: chienliang@isu.edu.tw, +886-7-6577711 ext. 2085

  • ใบสมัคร(หนังสือรับรองและหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน)
  • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
  • ใบรับรองวุฒิการศึกษา(ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา(ปพ.2) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบเทียบวุฒิการศึกษา)
  • ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย
  • ใบคะแนนวัดระดับภาษา(ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่เลือกเรียน)
  1. กรุณาอัปโหลดสำเนาเอกสารที่จำเป็นข้างต้นไปยังระบบการสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติของทางมหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับการสมัครโดยบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัครให้อัปโหลดไฟล์JPGและส่วนที่เหลือเป็นไฟล์PDF
  2. หลังจากเปิดเทอมจะมีการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวโปรดให้ผู้สมัครพกเอกสารมาด้วย
Cookies allow us to provide better services. By viewing the website, you agree to the use and storage of cookies. Read more.